VÄLKOMMEN TILL IZAVE

Cerebus har bytt namn till iZave. Vi hjälper dig att planera dina finanser – så att du ska få ett rikare liv i framtiden. Låt oss ge dig en bättre ekonomi och högre livskvalitet med trygga och vinnande placeringar.

Våra engagerade och kunniga rådgivare kan hjälpa dig att nå dina mål genom att erbjuda intelligent förvaltning av dina pengar. Flexibiliteten är en av våra stora styrkor – vi finns där det passar dig bäst. Du kan nå oss på mobilen, på nätet eller så kan du boka ett möte med oss här på kontoret.  Vill du ha full koll på ditt sparande så kan du följa allt i mobilen eller på datorn. Du behöver heller inte vara orolig för några dolda avgifter eller obehagliga överraskningar – vi redovisar alla avgifter och ersättningar med stor öppenhet.

iZave – för en rikare framtid

Vill du ha en rikare framtid? Kontakta oss så får du snart ett samtal från en av våra licensierade rådgivare. Efter ett konstruktivt – och kostnadsfritt – samtal så har du bättre koll på hur du kan förbättra din finansiella planering för framtiden.

Tidigare hette vi Cerberus, men bytte i mars 2017 namn till iZave. Detta namnbyte är en viktig del i lanseringen av ett nytt värdepappersbolag med nya kunderbjudanden. Lanseringen av iZave innebär att du som befintlig kund möts av ett modernt och tydligt företag med ett namn som ligger i tiden. Vi har dessutom byggt en ny kundvänligare och mobilanpassad hemsida, vilket ger oss bättre förutsättningar att ge dig rådgivning på det sätt som passar dig bäst.

möte

Vi framhäver företagets nya inriktning

Det nya namnet är ett led i att företaget köpts upp av danska NewCap. Några formella förändringar innebär inte vårt namnbyte för dig som redan är befintlig kund hos oss. Med nya ägare, nya produkter och ny affärsmodell så är namnbytet ett logiskt steg i jakten mot framtidens digitalt baserade sparande. Namnet iZave handlar helt enkelt om att framhäva bolagets nya inriktning och erbjudanden på ett bättre sätt.

I denna nya satsning finns ett flertal förbättringar som kommer att gynna kunderna. iZave har under de senaste åren gått från att enbart förmedla produkter från andra företag till att i första hand utveckla och förmedla en egen depå. Där ingår tjänster som förvaltas av bolaget. Vi har dessutom förbättrat villkoren för våra kunder, i detta ingår den öppna redovisningen av avgifter och flexiblare finansiella lösningar än tidigare.

Bred verksamhet på det finansiella området

I dagsläget tillhandahåller vår växande verksamhet tjänster inom ett flertal fält: investeringsrådgivning, försäkringsförmedling och diskretionär portföljförvaltning till 15 000 kunder. Många har redan skapat en trygg finansiell framtid med hjälp av iZaves kunniga och erfarna förmedlare.

Kundens framtida ekonomi och möjligheter till ett rikt liv är i fokus för vårt arbete. Vi hjälper dig att hitta och använda spar- och trygghetslösningar som ger dig förutsättningar att leva det liv som du drömmer om.

Kontakta oss på iZave så hjälper vi dig att utvärdera din nuvarande situation. Vi kan hitta bristerna i ditt nuvarande finansiella upplägg men också se de framtida möjligheter som finns på horisonten. Därefter vidtar vi de åtgärder som behövs för att hjälpa dig att nå dina finansiella målsättningar för framtiden.

dator

Vi hittar åtgärder som passar dina behov

iZaves licensierade rådgivare hjälper dig och leder dig fram till de åtgärder som passar just dig med tanke på din kunskap och erfarenhet, din nuvarande ekonomiska situation och dina specifika behov och önskemål. Vi tar fullt ansvar för varje råd, i alla led av processen. Du kan följa utvecklingen av dina placeringar på ett smidigt sätt och från vilken plattform du önskar: mobil, dator eller läsplatta går lika bra. Behöver du extra hjälp och stöd så finns våra rådgivare tillgängliga på telefon och mejl och om det behövs kan du titta förbi på något av våra kontor för en pratstund. För närvarande har iZave verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg.

En finansiell personlig tränare

iZave kan ses som en sorts personlig tränare inom förvaltning. Vi  tar tag i de där sakerna som känns jobbiga och svåra. Du kommer att undvika skador och träna bättre och mer om du får vägledning jämfört med om du kör ett eget race. iZaves rådgivning är till för privatpersoner som inte har kunskap, tid eller ork att ta hand om förvaltning av det egna kapitalet. Det har visat sig att personer som tar finansiell hjälp av iZave har ökat sin avkastning på både lång och kort sikt.

Tar du hjälp av våra duktiga experter så får du dessutom hjälp att styra dina impulser. Den så kallade ”magkänslan” är sällan till någon särskilt god hjälp när det handlar om sparande på lång sikt. Om man har mycket tid, och stora kunskaper att pussla ihop egna gör-det-själv-varianter så kan det fungera i vissa fall. Men kompetent rådgivning är alltid att föredra för den som inte har möjlighet att på ett aktivt sätt sköta förvaltningen på egen hand. Anlitar du oss som dina personliga finansiella tränare så behöver du inte ägna massor av tid åt att oroa dig över dina investeringar.

Mission, vision, affärsidé

iZaves verksamhet kan sammanfattas under rubrikerna mission, vision och affärsidé. Missionen innebär att vi vill hjälpa ett stort antal människor att nå en bättre ekonomi och med detta en högre livskvalitet. Visionen är att vi ska vara den ledande svenska rådgivaren när det handlar om spar- och försäkringslösningar. Vi ska ha de bästa rådgivarna och de nöjdaste kunderna. Affärsidén innebär att vi hjälper både privatpersoner och företag att motsvara de behov och mål de har. Detta ska vi uppnå genom personlig rådgivning, kvalitativa och säkra digitala sparformer och smart och trygg kapitalförvaltning.

Värdegrunden hjälper oss på vägen

För att nå upp till dessa så har iZave arbetat fram en värdegrund som är stommen för alla delar av verksamheten. Våra värderingar kan sammanfattas i tre enkla ord: kunskap, engagemang och pålitlighet. Med dessa värdeord som grund guidas våra medarbetare i sitt arbete. Relationen med klienter, medarbetare, aktieägare och andra samarbetspartners präglas helt av dessa grundplåtar. Med hjälp av denna stabila värdegrund vill vi skapa nya värden för alla som ingår i vår finansiella familj.

Vårt engagemang innebär att vi alltid gör vårt yttersta för att kunderna ska bli nöjda och nå alla högt uppsatta mål. Att möta alla personer vi möter med respekt, vänlighet och intresse är en självklarhet för oss på iZave.

Under ständig utveckling

Kunskapsmässigt gör vi hela tiden allt för att utvecklas. Därför vidareutbildar vi oss kontinuerligt och arbetar mycket med intern kompetensutveckling. Vårt mål är att våra medarbetare ska växa genom att vi lockar till oss lovande talanger som vi sedan utvecklar. Genom möjligheten att klättra inom företaget så behåller vi talangerna även när de är fullfjädrade experter på sina områden.

Pålitligheten är den tredje punkten i vår värdegrund. Vi agerar föredömligt i alla lägen och följer de lagar och regelverk som finns i branschen. Vi håller vad vi lovar och tar alltid ansvar för våra handlingar och dess konsekvenser.

iZave Premium

iZave Premium är en tjänst som vänder sig till kunder som är i behov av kompetent finansiell rådgivning. Här ingår dessutom detaljerad hjälp med heltäckande finansplanering anpassad helt efter just dina speciella behov och målsättningar. Om du är Premiumkund hos oss på iZave så får du din rådgivning i ett nära samarbete med en licensierad investeringsrådgivare.

Din personlige rådgivare hjälper dig att arbeta fram ett heltäckande finansiellt paket. I det ingår samordning av pensioner, förvaltning, övrigt sparande, försäkringar, skatterådgivning och juridiska tjänster.

Kontinuerliga uppföljningar

För att du ska känna dig trygg och ha full kontroll på din finansiella situation så följer vi upp dina finanser i kontinuerliga möten med din egen rådgivare. Där får du hjälp att förbättra din situation, det gäller att aldrig stå still i en ständigt föränderlig ekonomisk verklighet.

Vilken ersättningsmodell du vill ha för ditt iZave-konto bestämmer du helt på egen hand. Vi har möjlighet att erbjuda både arvodes- och provisionsbaserad eller helt provisionsfria ersättningsmodeller. Du kan alltså välja själv om provisionen ska tillfalla dig eller iZave.

Vilka kunder är bäst lämpade för iZave Premium? Denna tjänst är anpassad för kunder som har ett kapital att spara i placeringar. Är du företagare, privatperson eller både och har en ekonomi som har en viss nivå av komplexitet så är denna tjänst perfekt för dig.

iZave Special Clients

Denna specialtjänst vänder sig till dig som behöver förhöjd servicenivå och tät kontakt med våra finansiella specialister.  Alla våra Special Clients får en senior personlig rådgivare. Detta är en stor trygghet, då denna expert följer dig över tid och lär känna både dig och dina speciella förutsättningar i detalj. Ett fantastiskt sätt att få förstklassig hjälp att få en fullständig och personligt anpassad finansiell planering.

Din rådgivare hjälper dig att sy ihop ett finansiellt paket där det ingår pensioner, sparanden, förvaltning, försäkringar, skatteplanering och alla de andra bitar som ingår i dina finanser.

Håll koll via mobilen

Genom att hålla koll via mobilen och datorn så har du full kontroll på dina investeringar. Dessutom ingår kontinuerliga möten med din egen rådgivare, där din plan anpassas till aktuella behov och önskemål.

Avgifter och ersättningar redovisas i varje detalj, du kan välja ersättningsmodell för ditt iZave-konto.

Som Special Client för då dessutom tillgång till ett obegränsat antal privatjuridiska avtal. Vi erbjuder även personligt konsultation från experter inom juridik och skatter. Du bjuds även in till events som tar upp alla de frågor som rör din finansiella situation. Som grädde på moset ingår även livsstilsmagasin och tillgång till ett drygt tusental flygplatslounger i hela världen.

Det ska vara tryggt anlita oss på iZave

Det ska vara tryggt att anlita iZave för finansiella tjänster. Därför är vi föremål för många trygghetsskapande regleringar:

  • Tillstånd av Finansinspektionen.
  • Alla våra rådgivare är licensierade av relevanta branschorganisationer.
  • Vi följer de rekommendationer som gäller enligt svensk lag.
  • Vår verksamhet omfattas av statlig insättningsgaranti och investerarskydd.
  • Vi innehar ansvarsförsäkring hos If.

Behöver du hjälp med sparande, pensioner eller några andra finansiella aspekter? Kontakta oss på iZave så kan våra duktiga rådgivare hjälpa dig att sätta upp en trygg och heltäckande finansiell plan.